108 Q&A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR

  • Print

108 Q&A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR หนังสือดี น่าสนใจ สำหรับผู้นิยมใช้กล้อง -Digital หรือที่เรียกกันว่า DSLR ซึ่งต้องศึกษาเรียนรู้ สำหรับการก้าวไปสู่มือโปร ในอนาคต